กองทุนกรุงศรี

กองทุนกรุงศรี


กองทุนกรุงศรี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (BAY) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2488 และได้นำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2520 ปัจจุบันเป็นธนาคารพาณิชย์ไทยที่มีเงินให้สินเชื่อและเงินฝากใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศ และเป็นธนาคารที่ให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจรแก่ทั้งลูกค้าธุรกิจ และลูกค้าบุคคล

วิสัยทัศน์

ทีมงานมืออาชีพที่มีความสามารถและเป็นหนึ่งเดียว พร้อมมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการชั้นเลิศ เพื่อเป็นกลุ่มการเงินอันดับหนึ่งในใจลูกค้า

พันธกิจ

มุ่งสู่การเป็นสถาบันการเงินชั้นนำระดับภูมิภาคที่ก้าวสู่เวทีโลก ด้วยการเติบโตที่ยั่งยืน รับผิดชอบต่อสังคม และสนองต่อความต้องการของลูกค้า

ค่านิยมกรุงศรี

มุ่งสู่ค่านิยมองค์กรทั้งหก

01 ลูกค้าคือคนสำคัญ

ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกเข้าใจในความคาดหวังและความต้องการของลูกค้า พร้อมตอบสนองทางเลือกที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า

02 ซื่อสัตย์ปฏิบัติถูกต้อง

ยึดความเป็นธรรมและเป็นมืออาชีพ สร้างความเชื่อมั่น โดยปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใส ยึดหลักกฏหมาย และหลักจริยธรรม

03 ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทำ

ร่วมทำงานเป็นทีม ด้วยความคิดและจิตใจที่เปิดกว้าง โดยมุ่งบรรลุเป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและกรุงศรี

04 มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ

มุ่งมั่นด้วยจิตสำนึกในการสร้างความเป็นเลิศ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานและบริการที่ดีที่สุด

05 เปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์

เปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ของลูกค้ากรุงศรี

06 ก้าวสู่เวทีระดับโลก

มุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องในฐานะสถาบันการเงินระดับโลก เพื่อสนับสนุนการเติบโตของลูกค้า ทั้งภายในและภายนอกประเทศไทย

การซื้อขายกองทุนรวม

บล.กรุงศรี ให้บริการตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งครอบคลุมกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนที่หลากหลาย ภายใต้การจัดการกองทุนของบลจ.ต่างๆ ทั้ง ตราสารหนี้ หุ้นทั้งในและต่างประเทศ ทองคำ น้ำมัน รวมถึงกองทุนที่ให้สิทธิประโยชน์ ทางภาษี ได้แก่ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์การลงทุนที่แตกต่างกันของนักลงทุนแต่ละท่าน ให้ท่านสามารถเลือกลงทุนได้ตามความต้องการ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญพร้อมเป็นที่ปรึกษาในการเลือกสรร ให้การลงทุนของทุกท่านเหมาะสมกับตัวท่านเองมากที่สุด โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้นสิทธิประโยชน์ในการซื้อขายหน่วยลงทุน ผ่าน บล.กรุงศรี

  • บริการซื้อขายกองทุนรวมแบบครบวงจร ที่สามารถ ซื้อขาย สับเปลี่ยน กองทุนรวม มากกว่า 19 บลจ (One Stop Service) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เพิ่มเติ่ม
  • สามารถตรวจสอบพอร์ตการลงทุนในกองทุนรวมทุกบลจ. ของคุณได้
  • บริการบทวิเคราะห์และแนะนำกองทุนเด่นรายเดือน
  • ช่วยให้ท่านเลือกลงทุนในกองทุนที่ดีที่สุดในตลาด ด้วยบริการเปรียบเทียบผลการดำเนินการย้อนหลังระหว่างบลจ.
  • บริการลงทุนในกองทุนรวมอย่างสม่ำเสมอแบบอัตโนมัติ Dollar Cost Average (DCA)