La nova edició del cicle “Diàlegs amb la col·lecció” recull un exercici de recerca d’afinitats plàstiques entre 81 obres d’art objectual de l’artista Josep M. Compte i l’obra del fons El lago del fotògraf Miguel Cabezas (Irun, 1975).
Més informació: https://goo.gl/TS3wqG
_
La nueva edición del ciclo “Diálogos con la colección” recoge un ejercicio de búsqueda de afinidades plásticas entre 81 obras de arte objetual del artista Josep M. Compte y la obra del fondo El lago del fotógrafo Miguel Cabezas (Irún, 1975).
Más información: https://goo.gl/1hp8Vz

Exposiciones, ferias y concursos

más Exposiciones, ferias y concursos que te puede interesar...